SFSO – ett fackförbund för alla

Organiserar alla yrken

Stockholms Fackliga Samorganisation, SFSO, är en nybildad fackförening som organiserar lönearbetare i alla branscher. Det betyder bland annat att du, om du byter yrke eller bransch, inte behöver byta fackförbund. SFSO är helt enkelt ett fackförbund för alla.

Oberoende

SFSO står oberoende från politiska partier och utomparlamentariska politiska grupperingar. Det gör vi eftersom vi vill organisera alla lönearbetare oavsett politisk eller filosofisk uppfattning samt att vi alltid vill agera i lönearbetarnas egna intressen, utan inflytande från politiska särintressen.

Att SFSO är politiskt oberoende betyder inte att vi är opolitiska. Självklart tar vi ställning i frågor som berör oss som lönearbetare eller fackförening. Vi eftersträvar också ökad demokrati och arbetarinflytande på arbetsplatserna – vilket är en klar markering mot arbetsgivarväldet.

Medlemsstyrt

För SFSO är det medlemmarna som är facket. Därför är det medlemmarna som har det avgörande inflytandet över såväl organisationen som de fackliga frågorna.

Förhandlingsrätt

SFSO har förhandlingsrätt i alla frågor som berör förhållandet mellan medlemmarna och dess arbetsgivare. Det kan handla om frågor om såväl arbetsmiljö, anställningsförhållanden som löner. En av fackföreningens viktigaste solidariska funktioner är att understödja sina medlemmar. SFSO bistår med förhandlingshjälp och har förhandlare med mångåriga erfarenheter som ombudsmän och fackligt aktiva i andra fackföreningar.

Avtalsrätt

SFSO har rätt att sluta kollektivavtal samt att sluta förhandlingsöverenskommelser för sina medlemmar.

Strejkrätt

SFSO har rätt att vidta stridsåtgärder, t ex strejk eller blockad, för sina medlemmar. Beslut om stridsåtgärder fattas av berörda medlemmar. Vid konflikt utgbetalas stridsersättning.

A-kassa

SFSO har ingen egen a-kassa, våra medlemmar är anslutna till andra a-kassor. Om du redan är medlem i en a-kassa kan du stå kvar där som direktansluten medlem. Du kan också ansluta dig till en a-kassa som omfattar alla branscher. Kontakta oss om du behöver hjälp med det.

Solidaritet

Den fackliga rörelsens styrka är dess medlemmar – och tillsammans kan vi förändra våra arbetsförhållanden. SFSO är byggt på fackföreningsrörelsens värderingar om människovärde, jämlikhet och rättvisa – och kamp mot diskriminering och utsugning.

Sidan skapad av: zols.net | Senast uppdaterad: 2010-11-18 | Kontakt: info@stockholms-fso.se